Mokytojams

   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. spalio mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. birželio mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. gegužės mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m.balandžio mėn. veiklos planas 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. kovo mėn. veiklos planas  

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. vasario mėn. veiklos planas  

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021 m. sausio mėn. veiklos planas 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas       

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas       

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m. spalio mėn. veiklos planas       

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas             

                    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

Dėl COVID 19 informacijos       

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo projektui, kuriuo siekiama per artimiausias dvi savaites, iki šių metų lapkričio 8 dienos, pritaikius papildomus apribojimus sustabdyti koronaviruso infekcijos plitimą. Atnaujintame Vyriausybės nutarimo projekte numatyti pakeitimai ir švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje. Iki šių metų lapkričio 8 d., t. y. po mokinių rudens atostogų, ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Rekomenduojama aukštojo mokslo studijų programas taip pat vykdyti nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į tai prašau rengtis vykdyti nuotolinį mokymą, dar iki mokinių atostogų informuoti mokyklos bendruomenę, mokinius, tėvus, mokytojus. Nuo šių metų lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vyks, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

                    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

                  Gerb. MOKYTOJAI BEI KLASIŲ VADOVAI ! Noriu paraginti Jus su savo mokiniais pasinaudoti kultūros ir meno paslaugomis ir išsirinkus rezervuoti tinkamus edukacinius renginius portale http://kulturospasas.emokykla.lt/ KULTŪROS PASO RENGINIAI. Kultūros pasas skirtas 1–10 klasių mokiniams, kai kiekvienam mokiniui skiriama 15 eurų per metus. Rekomenduojama dalį virtualios piniginės lėšų išnaudoti iki gruodžio 24 d., o kitą pinigų dalį pasilikti sekančiam pusmečiui. Nurodytame portale klasės auklėtojas ar mokytojas su savo mokiniais turi pasirinkti pageidaujamą renginį/edukacinį užsiėmimą iš pateiktų renginių sąrašo, suderinti renginio datą su organizatoriais ir kreiptis į mokyklos koordinatorių (Ingą TUMASONIENĘ) dėl renginio rezervacijos. Koordinatorius užsiregistruoja Paslaugų sistemoje ir tokiu būdu įgyja teisę rezervuoti bei užsakyti NEMOKAMAS paslaugas savo mokyklos mokiniams bei lydintiems asmenims. Šventežerio mokyklos Kultūros paso koordinatorius: INGA TUMASONIENĖ. Dėl išsamesnės informacijos ir rezervacijos kreiptis el. p.: inga.tumasoniene@gmail.com arba tel.: 861485683. Pagarbiai Inga Tumasonienė 

                    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti? Šią informaciją skaitykite čia.                   

 

                      ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦