Darbo pasiūlymai

SKELBIAMAS KONKURSAS LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOJE MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI
 

Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas.

Darbo krūvis – dvi darbo vietos po 0,5 etato (20 val. per savaitę). Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 4,20. Darbo apmokėjimas: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.

Darbo sutartis – neterminuota nuo 2021 m. rugsėjo 6 d.

Pretenduojantys į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami – nuo 2021 m. rugpjūčio 30 d. iki 2021 m. rugsėjo 2 d. Atranka vyks 2021 m. rugsėjo 3 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

– Išsilavinimas – ne mažesnis kaip vidurinis;
– Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
– Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
– Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu info@sventezeriomokykla.lt. Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 318 44745.

 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos administracija