Pranešimas apie Lazdijų r. Stebulių mokyklos ir Lazdijų r. Šventežerio mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Vadovaudamiesi Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-295 „Dėl sutikimo reorganizuoti Stebulių mokyklą, prijungiant ją prie Lazdijų  r. Šventežerio mokyklos“, pranešame apie parengtą Lazdijų r. Stebulių mokyklos ir Lazdijų r. Šventežerio mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų duomenys:

  1. Lazdijų r. Stebulių  mokykla:

įstaigos kodas 190610748;

teisinė forma – Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Dzūkų  g. 7, Stebulių k., Lazdijų r. sav.

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

  1. Lazdijų r. Šventežerio mokykla:

įstaigos kodas – 190609436

teisinė forma – Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Dusios g. 1, Šventežerio mstl., Lazdijų r. sav.; 

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras. 

Reorganizavimo būdas – Lazdijų r. Stebulių mokykla, ir Lazdijų r. Šventežerio mokykla reorganizuojamos prijungimo būdu.

Lazdijų r. Šventežerio mokykla perims iš Lazdijų r. Stebulių mokyklos visą turtą, teises ir pareigas bei tęs veiklą.

Lazdijų r. Stebulių mokykla baigs savo veiklą kaip atskiras juridinis asmuo. Po reorganizavimo Lazdijų r. Stebulių mokykla taps Lazdijų r. Šventežerio mokyklos Stebulių  pradinio ugdymo skyriumi.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Lazdijų r. Šventežerio mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendins Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

Lazdijų r. Stebulių mokyklos teisės ir pareigos pereina Lazdijų r. Šventežerio mokyklos , kaip tęsiančiai veiklą, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigos Lazdijų r. Šventežerio mokyklos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Su Lazdijų r. Stebulių mokyklos ir Lazdijų r. Šventežerio mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu galima susipažinti nuo 2020 m. gegužės 15 d. įstaigų darbo laiku:

Lazdijų r. Stebulių mokykloje, adresu Dzūkų g. 7 , Stebulių k., Lazdijų r. sav.

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos, adresu: Dusios g. 1, Veisiejai, Lazdijų r. sav.

Su Lazdijų r. Stebulių mokyklos ir Lazdijų r. Šventežerio mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu, nuostatų projektu ir reorganizavime dalyvaujančių mokyklų trejų metų finansinių metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti:

Lazdijų r. Stebulių  mokyklos interneto svetainėje: http://www.stebuliai.lm.lt/,

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos interneto svetainėje: https://www.sventezeriomokykla.lt/.