Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausa

Skaityti dokumentą: Informacija mokyklos bendruomenei apie Olweus programos vykdymą

Artimiausiu metu mokykloje vyks Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – OPPP) mokinių apklausa. Kadangi šiuo metu darbas mokykloje vyksta nuotoliniu būdu, apklausa bus vykdoma iš namų ar kitų vietų, kuriose turėsite galimybę prisijungti. Šiuo laišku norime Jums suteikti informacijos, kuri padės sėkmingai atlikti apklausą ne mokyklos aplinkoje.

Programos kūrėjas, profesorius Dan Olweus, kurdamas OPPP apklausą norėjo, kad mokiniai ją pildytų patys ir niekieno netrukdomi. Jis pabrėžė kiekvieno mokinio teisę į privatumą apklausos metu. Tad vykdant ją mokykloje klasės yra paruošiamos taip, kad kiekvienas mokinys sėdėtų vienas prie kompiuterio, ir tokiu būdu jokie kiti mokiniai ar klasėje esantys suaugę nematytų jo atsakymų į pateiktus klausimus. Apklausos metu klasėje būna suaugęs žmogus, kuris stebi, kad kiekvienas mokinys sėdėtų jam paskirtoje vietoje, kol visi klasėje esantys mokiniai pabaigs apklausą. Pabaigus apklausos pildymą kiekvienas kompiuteris, prie kurio ji buvo atliekama, turėtų būti išjungiamas arba bent jau išjungiamas naršymo langas, kad neliktų galimybės grįžti atgal ir pažiūrėti, kaip buvo atsakymai.
             Atliekant apklausą ne mokyklos aplinkoje svarbu, kad privatumo reikalavimų būtų laikomasi taip pat, kaip ir atliekant apklausą mokykloje. Jos metu svarbu kaip įmanoma labiau netrukdyti mokiniui: jis turi būti vienas kambaryje, šalia jo neturėtų būti kitų vaikų ar suaugusiųjų. Mokiniui prireikus pagalbos, pavyzdžiui, pradedant apklausą arba pereinant prie kito klausimo, jam padedantis žmogus turi padėti atlikti šiuos veiksmus, išlaikydamas mokinio privatumą ir neskaitydamas jo atsakymų. Mes suprantame, kad atliekant apklausą, ypač su jaunesnio amžiaus mokiniais, ne visuomet yra įmanoma laikytis šių privatumo reikalavimų. Visgi, jų laikantis kiek įmanoma griežčiau, apklausos metu surinkta informacija bus tikslesnė ir geriau atspindės mokykloje esančią patyčių situaciją. Tokiu būdu surinkta informacija padės efektyviau užkirsti kelią galimiems patyčių atvejams.

Pastebima, kad ne visuomet mokiniai spėja atlikti apklausą vienu kartu. Tad ji gali būti pertraukta, laikinai sustabdyta, o ją atliekantis mokinys, naudodamasis jam priskirtu slaptažodžiu, gali prie jos grįžti vėliau, kol dar nėra pasibaigęs apklausos vykdymo mokykloje laikotarpis. Mokiniams priskirti slaptažodžiai veikia tol, kol yra užbaigiama apklausa ir pasirodo paskutinis jos langas, dėkojantis už apklausos atlikimą. Po šio ekrano pasirodymo slaptažodis nebegalioja. Jei slaptažodį pametėte ar dėl kokių kitų priežasčių jums reikia naujo slaptažodžio, susisiekite su atsakingu asmeniu tam, kad jums būtų suteiktas naujas slaptažodis. Svarbu nepamiršti informuoti mokyklą, kuris slaptažodis buvo panaudotas klaidingai.

Linkime Jums didžiausios sėkmės atliekant apklausą bei prisidedant prie draugiškesnės aplinkos mokykloje kūrimo.

Reidar Thyholdt, Olweus patyčių prevencijos programos koordinavimo grupė