Mokinių testavimosi savikontrolės testais mokykloje grafikas 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn.

1-10 KLASĖS:

2021-11-10

2021-11-15

2021-11-19

2021-11-24

2021-11-29

2021-12-03

2021-12-08

2021-12-13

2021-12-17

2021-12-22