Lietuvos moksleivių sąjungos įvaizdžio tyrimas

Nuo šių metų sausio vykdome visos organizacijos įvaizdžio tyrimą, skirtą surinkti informaciją apie pagrindinius LMS įvaizdžio siekus ateičiai ir pagrindines jo problemas šiuo metu. Per visą šį laikotarpį įvykdėme du tyrimo etapus, koncentruotus į LMS Biuro, Valdybos, Revizijos narius, LMS padalinių savanorius. Neseniai pradėjome paskutinį trečiąjį LMS įvaizdžio tyrimo etapą, skirtą Lietuvos mokykloms, jų bendruomenėms ir visiems šalies moksleiviams. Išanalizavus visus iki šiol gautus apklausų rezultatus, preliminariai planuojame vykdyti LMS įvaizdžio gerinimo programą, kurios pradžia numatyta jau šio rudens pabaigoje. Ją sudarytų tokios sritys:

  • LMS įvaizdžio gerinimas pagalbos mokiniams, informavimo ir edukacijos klausimais.
  • LMS įvaizdžio gerinimas mokyklose ir savivaldybėse.
  •  LMS įvaizdžio gerinimas padalinių savanorių ir mokinių artimoje aplinkoje.

Programa bus rengiama atsižvelgiant į visus surinktus apklausų duomenis, nagrinėjant visų su LMS veikla susijusių interesų grupių atsakymus ir nuomones, todėl kiekvienos šalies savivaldybės mokyklų bendruomenių narių išreikštos mintys bei pastebėjimai yra labai svarbūs ir prisidės prie geresnio LMS įvaizdžio formavimo, kas lems kokybiškesnį darbą su moksleiviais, mokinių savivaldomis, mokyklomis.

Nuoroda į apklausą, kurią kviečiame atlikti:  http://bit.ly/LMSįvaizdžiotyrimas