Šventežerio mokyklos pradinių klasių kūrybinis projektas

Projektas vykdytas nuotoliniu būdu.

Kviečiame Žiūrėti projektą 

TIKSLAS: 

  • skatinti  vaikų saviraišką ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, pasitelkiant žaidimo bei kūrybos elementus. 

UŽDVINIAI:

  • ugdyti karjeros kompetencijas,  kūrybiškumą, saviraišką, meninius gebėjimus, padedančius atskleisti vaiko kūrybinį potencialą.

PROGRAMA:

  • BIRŽELIO 1 D. TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA.
  • BIRŽELIO 2 D. „ŽAIDŽIAME PROFESIJĄ“.
  • BIRŽELIO 3 D. „KURIAME VASAROS PAVEIKSLĄ“.

 

                                        2020-06-01/2020-06-03