Mokytojams

Lazdijų rajono savivaldybės administracija planuojama skelbti Vaikų vasaros poilsio programų rėmino konkursą. Vaikų vasaros poilsio programas rekomenduojame vykdyti birželio mėnesio pabaigoje, liepos-rugpjūčio mėnesiais.

Prašome Jūsų įvertinti savo galimybes organizuoti Vaikų vasaros poilsio programą (vasaros metu vykdomos stovyklų programos, privalo būti vykdomos taip, kad būtų užtikrinamas maksimalus vaikų saugumas, taip pat laikantis visų rekomendacijų ir reikalavimų, susijusių su karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimu) ir atsakyti į klausimus.

 1. Ar planuojate teikti paraišką Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursui?
 2. Kiek mokinių dalyvautų Vaikų vasaros poilsio programos veiklose?
 3. Kokiu laikotarpiu planuotumėte Vaikų vasaros poilsio programos veiklas?
 4. Kokio pobūdžio planuojate stovyklą?
 5. Ar palaikote iniciatyvą-projektą, kad mokinių skatinimui būtų dovanojami kelialapiai į vasaros stacionarią stovyklą? Mokiniai gali būti skatina­mi už:
 • labai gerą mokymąsi (9,5-10 vidurkis);
 • pavyzdingą elgesį;
 • labai gerą pamokų lankymą;
 • aktyvu­mą, ini­cia­ty­vu­mą pamo­ko­se, akty­vų daly­va­vi­mą kla­sės, mokyk­los savi­val­dos ir bendruomenės veik­lo­je;
 • meni­nę, spor­ti­nę, kūry­bi­nę, visuo­me­ni­nę veik­lą, mokyk­los gar­si­ni­mą savi­val­dy­bės, res­pub­li­kos mas­tu;
 • pasie­ki­mus akademinėje, meni­nė­je, spor­ti­nė­je, kūry­bi­nė­je ir kt. veik­lo­je (nugalėtojai);

Prašome parašyti savo pasiūlymus už kokius pasiekimus mokiniai gali būti skatinami.

Pagarbiai

Auksė Stirbienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus Vyriausioji specialistė

Tel. (8 318) 66 143

Mob. tel. 8 612 97 403

El. p. aukse.stirbiene @lazdijai.lt

 

            ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

 Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti? Šią informaciją skaitykite čia.

                    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

                    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Lazdijų švietimo centro 2020 m. balandžio mėn. planas

Lazdijų švietimo centro 2020 m. balandžio mėn. plano papildymas

 

                    ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m. gegužės mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m.kovo mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m.vasario mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2020 m. sausio mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2019 m. gruodžio mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2019 m. lapkričio mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2019 m. spalio mėn. veiklos planas

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2019 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

 

                      ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦